Karşılaştır (0)

İnsan Kaynakları - Y3K.com.tr

İnsan Kaynakları
İnsan Kaynakları

DEĞERLERİMİZ

Y3K olarak hedeflerimize ulaşırken ortak değerlerimizle hareket ederiz.

ÖNCÜ RUH
Bugüne ‘’öncü ruh’’larla geldik. Keşfeden, şekillendiren, yön veren, yol gösteren… Başlangıçtır öncü ruh, izlenecek yolu belirleyen, kuralları koyan.
Bizler, ilk günden bu yana teknolojiyi çözümlerimizle harmanlayarak, sektörün kurallarını belirliyoruz. Gelecekte de bu “Öncü Ruh” ile yeni fikirler üretmeye devam edeceğiz.

UZMAN
Deneyimlerden öğrendik. Kuruluşumuzdan bugüne kadar çok farklı sektörlerde, farklı seviyedeki güvenlik ihtiyaçlarına çözüm sağlayarak geliştik, olgunlaştık. Bugün de yıllar içinde sahip olduğumuz bu eşsiz bilgileri, yetkinliklerimizle birleştirerek müşterilerimize değer sunuyoruz.

İNSAN ODAKLI
Tarih boyunca her adım,  insanı biraz daha ileriye götürebilmek için atıldı. Adımlar insanı geliştirdi, o geliştikçe adımlar büyüdü.
Sensormatic de bu vizyonu benimseyerek, müşteri yada çalışan ayırımı yapmadan, gerçekleştirdiği her eyleminde insanı odağında tutar. Yardımseverdir. Teknolojiyi müşterisinin gereksinimine göre dönüştürür. Çözümü sunacak kadroyu kurar. En yetkin insanlarla insan için çalışır.

GÜVENİLİR
İnsanoğlunun en temel gereksinimidir güven. Rahatlatır, geleceğe dair umut verir, mutluluk verir. İnsan, yaşadığı çevreye, aldığı hizmete güvenmek ister. İşte biz de, 1994’den beri müşterilerimizin güvenine layık olmak için çalışıyoruz. Satışta da satış sonrasında da; bugünden yarına.

SORUMLULUK SAHİBİ
Hedeflerimizle, sorumluluk bilincimizle, işimizle, değerlerimizle farklıyız. Dürüstüz. Hedef odaklıyız. Başladığımızı bitiririz. Amacımız sadece sonuca ulaşmak değildir. Sonuca ulaşırken verdiğimiz sözleri tam ve zamanında, dikkatle yerine getirmiş olmak, kullandığımız teknoloji ile fark yaratmak, iş ritmimizle örnek olmak isteriz. Çünkü biz işinin ehli, sözünün eriyiz.

İŞE ALIM
 
Seçme ve yerleştirme sisteminin temel amacı; şirketimize eğitim düzeyi yüksek, yeniliğe ve değişime açık, dinamik, kendisini ve işini geliştirme potansiyeli olan, çalışan yetiştiren, takım çalışması yapabilen, grubumuzun değerlerini benimseyip sahip çıkacak kişileri kazandırmaktır.

Seçme ve yerleştirmede ana ilke, hiçbir ayrım yapmadan ve ayrıcalık tanımadan işin gerektirdiği yetkinliklere (bilgi, beceri, davranış) sahip ve grubumuzun değerlerini benimseyip yaşatacak kişilere eşit fırsat vermektir.

İşe alım sürecindeki uygulamaların istisnasız tüm grup şirketlerimizde aynı standartlar içinde gerçekleştirilmesi esastır.


GELİŞİM
 
Y3K'da, çalışanların gelişmesinin sürekli öğrenme ve bilgilenmeyle sağlanabileceğine inanılır ve öncelikle herkesin sürekli öğrenebileceği, deneyebileceği ve gelişebileceği bir ortamın yaratılması hedeflenir.
 
Kişinin kendini ve işini geliştirmesi, değer yaratması, çalışanın temel sorumluluğu olarak kabul edilir. Yönetim, çalışanların kendi uzmanlık alanları içinde tam olarak bilgilendirilmeleri ve bu bilgiyi kullanarak kendilerini ve işlerini geliştirmeleri amacıyla herkese gerekli olanakları sunmayı ve rehberlik etmeyi sorumluluk olarak benimsemiştir.

Tüm insan kaynakları uygulamalarında olduğu üzere eğitim gelişim faaliyetleri de grup şirketlerimizin stratejik hedefleri ve öncelikleri ile ilişkilendirilir. Mevcut ve gelecekteki organizasyonel ve bireysel gereksinimler dikkate alınır, çalışanlarımızın yönetsel ve profesyonel gelişme gereksinimleri bu doğrultuda belirlenir.

Eğitim programları kurumsal hedef ve öncelikler ile kişisel gereksinimler gözetilerek gerek içerik, gerek kapsam, gerekse sunuş yöntemleri açısından farklılaştırılır, ihtiyaca yönelik sunulur.

ÜCRET VE YAN HAKLAR

Ücret ve Ek Menfaatler
Brüt ücret uygulaması 
Yemek kartı uygulaması 
Özel sağlık sigortası
Hayat sigortası 
Yabancı dil ödeneği
Yüksek öğrenim ödeneği

 
Powered by